Welkom bij Yam® Shops - E-commerce voor iedereen, nu gratis inschrijven Klik hier

Yam® Shops PRIVACY BELEID

Welkom!

De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Daarom verschaffen wij bij Yam® Shops / Gyta bvba & NappDev (“Yam® Shops” of “wij” of “ons” en “onze”) dit Privacy Beleid om ons beleid aangaande de verzameling, het gebruik en mededeling van informatie die we ontvangen wanneer u onze websites gebruikt of bezoekt, of gebruik maakt van onze producten of diensten (gezamenlijk, de “Diensten”), uit te leggen. Dit Privacy Beleid is enkel van toepassing op de websites, diensten en toepassingen die onder onze “Diensten” vallen en is niet van toepassing op websites, diensten en toepassingen van derden, zelfs niet als deze toegankelijk zijn via onze Diensten. Het door u doorlinken naar een website, dienst of toepassing van een derde is volledig op uw eigen risico en is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de betreffende website, dienst of toepassing.

Op Wie Is Dit Privacy Beleid Van Toepassing?

Dit Privacy Beleid is van toepassing op iedereen die onze Diensten gebruikt, doch soms richten we delen ervan op specifieke groepen of gebruikers. Wanneer we dit doen, maken we gebruik van de volgende terminologie: “Gebruiker” eenieder die gebruik maakt van onze Diensten. “Abonnee” eenieder die één of meerdere Yam® Shops Diensten heeft gekocht of hierop is geabonneerd.

Welke Gegevens Verzamelen We?

Sommige Gegevens Verzamelen We van Alle Gebruikers: Als deel van onze Diensten, gebruiken we verschillende technologieën zoals “sessiecookies” en “permanente cookies” (kleine databestanden die we verzenden naar uw computer), webbeacons (kleine afbeeldingsbestanden op webpagina’s die informatie meedelen omtrent de bezoeker van de pagina naar de eigenaar van de beacon), loggegevens en website analysediensten van derden om informatie over Gebruikers te verzamelen en te analyseren. Dit omvat zaken zoals de zoekvoorkeuren van Gebruikers, opgeslagen zoekopdrachten, aspecten van hun gebruik van de Diensten en hun locatie. We gebruiken “sessiecookies” om u ingelogd te houden wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, om uw interactie met onze Diensten beter te begrijpen en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op onze Diensten te monitoren.

We gebruiken “permanente cookies” om u te herkennen iedere keer u terugkomt naar onze Diensten. We maken bijvoorbeeld een “permanente cookie” die enkel basisinformatie over u omvat, zoals uw laatste zoekopdracht. We gebruiken deze permanente cookie om uw voorkeuren te onthouden en, indien u een account aanmaakt, om uw gebruikerservaring coherent te maken nadat u zich registreert.

Onze servers slaan automatisch gegevens op (“Loggegevens”) die door uw gebruik van de Diensten worden gegenereerd. Loggegevens kunnen informatie zoals uw IP-adres, browser type, besturingssysteem, betreffende webpagina, bezochte webpagina’s, locatie, uw mobiele operator, uw computer type of uw mobiele telefoontype, zoektermen en cookie-informatie bevatten. We ontvangen Loggegevens wanneer u onze Diensten gebruikt, bijvoorbeeld, wanneer u onze websites bezoekt, u zich inschrijft op onze Diensten of u gebruik maakt van onze e-mailmeldingen.

De meeste Internetbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar u kan uw instellingen veranderen of hulpmiddelen van derden gebruiken om cookies te weigeren of om u te vragen de cookies te aanvaarden voordat u de website bezoekt. U kan ook uw browserinstellingen of andere hulpmiddelen gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen.

Wij informeren u dat sommige onderdelen van onze Diensten mogelijks voor u niet zullen werken indien u cookies uitschakelt. Toestemming: Indien u ons contacteert via één van onze websites, vragen we u om persoonlijke identificeerbare gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres of uw werkadres en telefoonnummer (“Persoonlijke Gegevens”). Het verstrekken van Persoonlijke Gegevens betekent dat u akkoord gaat met en ermee instemt dat wij uw Persoonlijke Gegevens mogen verzamelen, gebruiken en meedelen involgens dit Privacy Beleid.

Toestemming kan uitdrukkelijk worden gegeven, door het ondertekenen van een document, door elektronisch of mondeling akkoord te gaan, of impliciet door vrijwillig Persoonlijke Gegevens mee te delen. Bepaalde Diensten kunnen enkel worden aangeboden indien u ons Persoonlijke Gegevens verschaft, en indien u ervoor kiest om ons niet deze Persoonlijke Gegevens te verschaffen, kunnen wij u onze Diensten niet aanbieden.

Gegevens Die We Verzamelen Van Gebruikers Met Yam® Shops Accounts: Sommige van onze Diensten vereisen dat u zich registreert en een account bij ons aanmaakt. Indien u een account aanmaakt, zullen wij u vragen om ons bepaalde Persoonlijke Gegevens te verschaffen. Gegevens Die We Verzamelen van Abonnees: Indien u een Abonnee wordt, zullen we u om bepaalde gegevens vragen zodat we uw account kunnen aanmaken. We vragen alle Abonnees die een account aanmaken, om hun naam, hun werkgever (indien van toepassing), een telefoonnummer en hun e-mailadres.

We zullen ook financiële gegevens verzamelen zoals kredietkaartgegevens en het facturatieadres van Abonnees zodat we kunnen factureren. Indien u een Abonnee bent, kan een Yam® Shops vertegenwoordiger u bellen om uw gegevens te bevestigen.

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om u informatie te verschaffen die relevant is voor uw handel, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of updates over Yam® Shops Diensten. In sommige gevallen kunnen we Persoonlijke Gegevens verzamelen, gebruiken of mededelen zonder uw toestemming of kennis.

Zo kunnen we bijvoorbeeld uw Persoonlijke Gegevens gebruiken waar het duidelijk is gepubliceerd op een website of in een adressenlijst. Hoewel we u enige controle bieden over de marketingcommunicaties, zullen bepaalde transactionele, relationele en juridisch verplichte mededelingen niet worden aangetast door de keuzes die u heeft gemaakt omtrent marketingcommunicatie.

U heeft het recht om uw toestemming te herroepen voor de verzameling, gebruik en mededeling van uw Persoonlijke Gegevens en om u op ieder moment uit te schrijven van bepaalde elektronische communicaties (zoals hieronder meer uitgebreid uiteengezet).

 

Locatiegegevens: Indien u gegevens omtrent uw locatie verschaft tijdens het registratieproces of op enig ander ogenblik via uw accountinstellingen, zullen we deze gegevens opslaan en verbinden met uw account. In sommige gevallen kunnen we gegevens omtrent uw locatie verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld door het omzetten van uw IP-adres in een ruwe geolocatie. Indien u mobiele Diensten gebruikt, kunnen we locatiegegevens rechtstreeks en automatisch van uw mobiele telefoon verzamelen indien uw mobiele telefoon het toestaat. In sommige gevallen zult u ervoor moeten kiezen indien u gegevens omtrent uw locatie wenst te delen met ons. Bovendien zou het kunnen dat uw mobiele telefoon u een keuze geeft omtrent hoe en óf u gegevens omtrent uw locatie met ons deelt.

Waarom We Gegevens van U verzamelen

Yam® Shops verschaft een waaier aan producten en diensten gefocust op de retail industrie. We gebruiken informatie die we verzamelen via onze Diensten om:

 • Uw vragen en verzoeken om aanvullende gegevens te beantwoorden:
 • U offertes te verschaffen die u specifiek hebt verzocht of u mededelingen te verschaffen waarvan u hebt aangegeven dat u ze wenst te ontvangen (bijvoorbeeld e-nieuwsbrieven, herinneringen aan de vervaldatum van uw abonnement);
 • Onze Diensten te verschaffen en verbeteren voor u;
 • Onze klantenrelatie met u te beheren en u klantenondersteuning te bieden;
 • Aan ons verrichte betalingen te verwerken;
 • Uw gebruik van of interesse in onze Diensten en de producten en diensten van anderen te onderzoeken en analyseren;
 • U te helpen de meest relevante informatie te vinden voor uw situatie door onze Diensten aan te passen om uw ervaring te optimaliseren;
 • De doeltreffendheid van onze Diensten te analyseren;
 • Met u te communiceren via e-mail, telefoon, mobiele telefoon, berichten (SMS), postdiensten, sociale media en websites en u te updaten over Yam® Shops gerelateerd nieuws en informatie of om u te vertellen over producten of diensten die u mogelijks zouden interesseren, indien u ons toelating geeft dit te doen;
 • Na te gaan of u in aanmerking komt voor en prijzen te leveren in verband met promoties, wedstrijden en tombola’s;
 • De op het moment van verzameling beschreven functies uit te oefenen.

Hoe We Uw Gegevens Delen Persoonlijke Gegevens:

We kunnen externe dienstverleners inschakelen om de Diensten te beheren, te verrichten en te verbeteren. Deze externe dienstverleners hebben enkel toegang tot de Persoonlijke Gegevens van Gebruikers om hun diensten voor ons te verrichten. Hierbuiten, zullen we uw Persoonlijke Gegevens enkel delen op uw aangeven en in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Om onze Diensten te verrichten en te verbeteren, kunnen we niet-persoonlijk identificeerbare die we verzamelen, waaronder cookiegegevens en Loggegevens gebruiken en delen met onze dienstverleners en onze analytics partners.

We behouden het recht om, naar onze redelijke discretie, gebruik te maken van alle informatie, in welke vorm dan ook, over meerdere personen waar de identiteit van deze personen niet bekend is en ook niet kan worden afgeleid. Delen via Sociale Netwerken: Indien u gebruik maakt van een functie opgenomen in onze Diensten die delen via een sociaal netwerk mogelijk maakt bijvoorbeeld delen op facebook, zal de door u gedeelde informatie worden verwerkt door de site of dienst van een derde.

De verzameling en gebruik van gegevens, inclusief Persoonlijke Gegevens verzameld op dergelijke site of netwerk, wordt beheerst door het privacy beleid van deze derde en niet door het onze. Door de Gebruiker Gegenereerde Inhoud (GGI): Sommige delen van onze Diensten staan Gebruikers toe om GGI op te sturen en te bekijken.

GGI omvat zaken zoals het posten van een vraag, een antwoord of een blogpost. Indien u GGI post, zullen andere Gebruikers bepaalde gegevens over u kunnen zien, zoals uw gebruikersnaam of uw handle. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle Persoonlijke Gegevens die u plaatst in door u verschafte GGI door andere Gebruikers kunnen worden gelezen, verzameld, verdeeld of gebruikt en door derden kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de Persoonlijke Gegevens die u kiest op te plaatsen als GGI via onze Diensten. Onszelf en Onze Gebruikers Beschermen: We kunnen Persoonlijke Gegevens meedelen indien we vinden dat dit nodig is om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wet –en regelgeving of aan informatieaanvragen van wettelijke instanties te voldoen; om ons beleid en onze richtlijnen af te dwingen of toe te passen; om verschuldigde betalingen aan te rekenen, te factureren en in te vorderen; om onze rechten of eigendom te beschermen; om de veiligheid van onze Gebruikers te beschermen; om fraude, technische of beveiligingsproblemen aan te pakken; om activiteiten die we onwettig of onethisch beschouwen te voorkomen of te stoppen; of indien we redelijkerwijze geloven dat een noodgeval dat een onmiddellijk doodsgevaar, de dood of ernstige fysieke verwondingen aan een persoon, de mededeling van communicaties vereist of onverwijld de mededeling van documenten rechtvaardigt.

Diversen

Uitschrijven uit Yam® Shops Mededelingen: U kan zich op ieder moment uitschrijven van mededelingen die niet gerelateerd zijn aan de Diensten van Yam® Shops via uw accountinstellingen of via de instructies in de mededeling. U kan ons ook contacteren op hi@Yam® Shopspos.com. Toegang tot, Wijzigen van en Wissen van Persoonlijke Gegevens: U heeft het recht om uw Persoonlijke Gegevens op ieder moment te bekijken en om ze te wijzigen of te wissen.

Wij zullen de nodige stappen nemen om uw gegevens zo snel als praktisch mogelijk te wissen, maar van sommige gegevens kunnen gearchiveerde/backup kopieën voor onze administratie of anderszins zoals vereist door de wet blijven behouden.

Indien u uw Persoonlijke Gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar het emailadres aangegeven op het einde van dit Privacy Beleid. Data Locatie: Uw gegevens kunnen opgeslagen worden op servers gesitueerd in een land dat niet uw woonplaats is. Persoonlijke Gegevens zijn altijd onderhevig aan de lokale wetten van het rechtsgebied waar ze worden verzameld, gebruikt, medegedeeld en/of opgeslagen, en zijn toegankelijk voor de bevoegde overheidsauthoriteiten en de bevoegde politiediensten in die rechtsgebieden.

Kinderen: De Diensten zijn niet gericht aan kinderen onder 13 jaar en we verzamelen of bewaren niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Indien we te weten komen dat we Persoonlijke Gegevens van een kind onder 13 jaar hebben verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit onze bestanden. Websites van Derden: Onze Diensten kunnen links naar andere websites en diensten bevatten.

Alle gegevens die u verschaft op of aan een website of dienst van een derde, worden rechtstreeks aan de eigenaar van de desbetreffende website of dienst verschaft en zijn onderhevig aan het privacy beleid van die derde.

Ons Privacy Beleid is niet van toepassing op die websites of diensten, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy of beveiligingspraktijken en het beleid van die websites of diensten. Om uw gegevens te beschermen raden wij u aan zorgvuldig het privacy beleid van andere websites of diensten die u gebruikt, na te lezen. Verkoop/Fusie: Gegevens omtrent onze Gebruikers is een bedrijfsmiddel van Yam® Shops.

Bijgevolg kunnen gegevens omtrent onze Gebruikers, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens, worden medegedeeld in het kader van een fusie of acquisitie in verband met Yam® Shops, de oprichting van een aparte onderneming om sommige of alle van de Diensten te verschaffen, de verkoop of inpandgeving van activa van Yam® Shops, zowel in het geval van insolventie, van faillissement als van vereffening. Veiligheid: Uw Persoonlijke Gegevens worden behandeld als persoonlijke, vertrouwelijke informatie door Yam® Shops en we streven ernaar om Persoonlijke Gegevens die we beheren, ongeacht het format, te beschermen en te beveiligen op alle momenten. Wees u er echter van bewust dat geen enkele methode voor de overdracht van informatie via het internet of bewaring van gegevens volledig veilig is.

 

Bijgevolg kunnen we niet in absolute termen garanderen dat de gegevens die u met ons deelt, zijn beschermd. Gelieerde ondernemingen: Yam® Shops is een wereldwijd bedrijf dat bestaat uit verschillende filialen met kantoren overal ter wereld. Om wereldwijd zaken te doen en de Dienstverlening te verbeteren, deelt Yam® Shops informatie van Gebruikers en Abonnees met zijn dochterbedrijven en filialen.

Deze bedrijven zijn gevestigd in landen met een andere wetgeving inzake gegevensverwerking en privacy dan het land waar Yam® Shops deze gegevens verzameld heeft. U stemt ermee in dat deze gegevens internationaal gedeeld worden met gelieerde ondernemingen

Wijzigingen aan het Privacy Beleid:

Dit Privacy Beleid kan te allen tijde worden gewijzigd om aanpassingen in ons informatiegebruik weer te geven. Indien we wezenlijke veranderingen aanbrengen aan ons Privacy Beleid, zullen we u verwittigen door het gewijzigd Privacy Beleid op deze Site te plaatsen (met inbegrip van de datum van herziening). Door onze websites te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u akkoord met het gewijzigde Privacy Beleid. Het is uw verantwoordelijkheid om het Privacy Beleid op regelmatige basis te raadplegen.

Ons Contacteren: Indien u een vraag of suggestie hebt omtrent ons Privacy Beleid, gelieve ons te contacteren op: Gyta bvba, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, België – +32 3 501 31 34

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?